Spelregels

Er geldt een aantal spelregels om je eigen klushuis te kunnen bouwen. Gelukkig maar, want daar heb je zelf ook veel profijt van. De belangrijkste staan hieronder. De volledige spelregels vind je bij de Downloads.

Zelfbewoningsplicht
De eerste 2 jaar na de gereedmelding van het klushuis mag jij of de volgende eigena(a)r(en) de woning niet verhuren. Dit houdt huisjesmelkers tegen.

Antispeculatiebeding
De eerste 2 jaar mag je de woning niet verkopen zonder toestemming van Elan Wonen. Dit houdt speculanten tegen. 

Kwaliteit
Het renovatieplan dat je met je collectief opstelt, moet minimaal voldoen aan het Programma van Eisen. 

Afbouw binnen 1 jaar 
Voor de afbouw en afwerking van de woning hebben de kopers maximaal een jaar de tijd. Zodra de woning gereed is, meldt de bewoner dit bij Elan Wonen. Zij controleren of de renovatie volgens de juiste regels is uigevoerd.

Staat van de grond en fundering
Bij aankoop is de bodem officieel geschikt voor 'wonen met tuin'. Zichtbare asbest is verwijderd. Ook is bij aankoop de fundering van de woning al hersteld door Elan Wonen. Die grote en dure klus is dus al voor je geklaard!

Adviseurs
Je wordt verplicht om als collectief een procesbegeleider en een architect aan te trekken. De procesbegeleiding is bij deze klushuizen al geregeld door Elan Wonen. Urbannerdam (specialist in het opzetten en begeleiden van Zelfbouwprojecten en Klushuizen) zal dit verder op zich nemen. Dat scheelt tijd. 

Achtervang
Mochten deelnemers zich onverhoopt terugtrekken en er is geen reservekandidaat, dan biedt Elan Wonen een achtervangconstructie. Dit verlaagt de drempel voor jou om mee te doen.

Financiering

Alberdingk Thijmstraat

De aankoopprijs van een klushuis is € 153.500,-. Daarnaast geldt een financieringseis, dat is een hoger bedrag. Om mee te mogen doen aan de loting moet je aantonen dat je minimaal over €225.000, kan beschikken. Hoe dat zit, zie je aan de hand van onderstaande budgetopbouw. 

In onze berekening zijn wij uitgegaan van de Basis uitbouw. Hiervoor is de financieringseis € 225.000,-. Wanneer je kiest voor een andere variant, of een combinatie van deze varianten, heeft dit gevolgen voor het te investeren budget en de eindwaarde van de woning.

Budgetopbouw

Je totale benodigde budget is als volgt opgebouwd:

  • Koopprijs: het bedrag waarvoor je het klushuis koopt (in de huidige staat) van Elan Wonen: € 153.500,-. Deze prijs is exclusief ‘kosten koper’: overdrachtsbelasting, notaris en inschrijving kadaster.
  • Verbouwkosten (klusbudget): de kosten voor gezamenlijke aanpak van het casco (de buitenschil) plus de kosten voor de individuele afbouw.
  • Bijkomende kosten: Leges, gezamenlijke architect en constructeur.  De kosten voor procesbegeleiding worden door Elan Wonen betaald. Urbannerdam zal de kopers begeleiden.

Het totaal van dit alles is dus de financieringseis (exclusief kosten koper). Deze is €225.000,-. De financieringseis is een garantie dat je de woning altijd netjes kunt (laten) opknappen. Als je veel zelf klust, kun je aardig wat besparen op de afbouw en afwerking.

 

Tips

Let bij de financiering ook op het volgende:

  • In 2017 mag een bank een hypotheek verstrekken van maximaal 101% van de getaxeerde waarde na renovatie. 

  • Houd er rekening mee dat je een aantal kosten moet voorfinancieren, voordat je de hypotheek binnen hebt. Deze kosten kun je deels wel meenemen in de hypotheekaanvraag.

  • Ouders of anderen kunnen wellicht garant staan voor (een deel van) de financiering. Het oordeel is aan de bank. De woning moet wel op jouw naam komen te staan.

  • Het verzamelen van stukken voor de bank kost tijd, dus zorg ervoor dat je op tijd begint!

  • Maak je een andere variant dan de Basis uitbouw? Dan heb je waarschijnlijk meer budget nodig dan de financieringseis.

In 10 stappen naar je eigen klushuis

Interesse?

Urbannerdam
Alexander Keizer
010 - 280 64 44
a.keizer@urbannerdam.nl 

 

Volg ons