Spelregels

Er geldt een aantal spelregels om je eigen klushuis te kunnen bouwen. Gelukkig maar, want daar heb je zelf ook veel profijt van. De belangrijkste staan hieronder. De volledige spelregels vind je bij de Downloads.

LET OP: onderstaande informatie heeft nog betrekking op de 2e ronde klushuizen, die inmiddels is verkocht. Binnenkort volgt meer info over de 3e ronde klushuizen.

Zelfbewoningsplicht
De eerste 2 jaar na de gereedmelding van het klushuis mag jij of de volgende eigena(a)r(en) de woning niet verhuren. Dit houdt huisjesmelkers tegen.

Antispeculatiebeding
De eerste 2 jaar mag je de woning niet verkopen zonder toestemming van Elan Wonen. Dit houdt speculanten tegen. 

Kwaliteit
Het renovatieplan dat je met je collectief opstelt, moet minimaal voldoen aan het Programma van Eisen. 

Afbouw binnen 1 jaar 
Voor de afbouw en afwerking van de woning hebben de kopers maximaal een jaar de tijd. Zodra de woning gereed is, meldt de bewoner dit bij Elan Wonen. Zij controleren of de renovatie volgens de juiste regels is uigevoerd.

Staat van de grond en fundering
Bij aankoop is de bodem officieel geschikt voor 'wonen met tuin'. Zichtbare asbest is verwijderd. Ook is bij aankoop de fundering van de woning al hersteld door Elan Wonen. Die grote en dure klus is dus al voor je geklaard!

Adviseurs
Je wordt verplicht om als collectief een procesbegeleider en een architect aan te trekken. De procesbegeleiding is bij deze klushuizen al geregeld door Elan Wonen. Urbannerdam (specialist in het opzetten en begeleiden van Zelfbouwprojecten en Klushuizen) zal dit verder op zich nemen. Dat scheelt tijd. 

Achtervang
Mochten deelnemers zich onverhoopt terugtrekken en er is geen reservekandidaat, dan biedt Elan Wonen een achtervangconstructie. Dit verlaagt de drempel voor jou om mee te doen.

Financiering

Alberdingk Thijmstraat

LET OP: Binnenkort volgt meer info over de 3e ronde klushuizen.

 

In 10 stappen naar je eigen klushuis

Interesse?

Urbannerdam
Alexander Keizer
010 - 280 64 44
a.keizer@urbannerdam.nl 

 

Volg ons