Spelregels

Zelfbewoningsplicht
De eerste jaren na de gereed-melding van het klushuis mag jij of de volgende eigenaar de woning niet verhuren. Dit houdt huisjesmelkers tegen.

Antispeculatiebeding
De eerste jaren nadat je het klushuis gekocht hebt mag je de woning niet verkopen zonder toestemming van Elan Wonen. Om speculatie met de kluswoningen tegen te gaan, staat er een boete op doorverkoop in deze fase (behalve in geval van overmacht).

Kwaliteit
Het renovatieplan dat je met je collectief opstelt, moet minimaal voldoen aan het Programma van Eisen.

Afbouw binnen 1 jaar
Na oplevering van het collectieve casco heb je maximaal één jaar de tijd voor het afbouwen en afwerken van de individuele woning. Zodra de woning gereed is, meldt je dit bij Elan Wonen. Zij controleren of de renovatie volgens de juiste regels is uitgevoerd.

Staat van de grond en fundering
Bij aankoop is de bodem officieel geschikt voor 'wonen met tuin'. Zichtbaar asbest is verwijderd. Ook is bij aankoop de fundering van de woning al hersteld door Elan Wonen. De oude uitbouw aan de achterzijde en de schuur zijn gesloopt en er zullen al heipalen zijn aangebracht voor een nieuwe uitbouw. Die grote en dure klus is dus al voor je geklaard!

Adviseurs
Je bent verplicht om als collectief een procesbegeleider en een architect aan te trekken. De procesbegeleiding is bij deze klushuizen al geregeld door Elan Wonen. Urbannerdam, specialist in het opzetten en begeleiden van Zelfbouwprojecten en Klushuizen, zal dit verder op zich nemen. Dat scheelt tijd en veel geregel.

Achtervang
Als deelnemers zich onverhoopt terugtrekken en er geen reserve kandidaat is, dan biedt Elan Wonen een achtervangconstructie. Dit zou dus geen risico opleveren voor de andere deelnemers.

Financiering

Alberdingk Thijmstraat

 

 

In 10 stappen naar je eigen klushuis

In 10 stappen naar jouw eigen klushuis: 

Schema 2020

 

Interesse?

Urbannerdam
Vera Wittebrood
010 2806444
06 30031806
klushuishaarlem@urbannerdam.nl 

 

Volg ons